Erinevate kujundite tähendused logo disanis

Logo on tihti meie esimene kontakt mõne brändiga. Meie alateadvus tekitab seoseid erinevaid värve ja kujundeid nähes. Selleks, et logo õnnestuks ja tekitaks vaatajas soovitud reaktsiooni, on vaja tunda kujundite ja värvide psühholoogiat ning tuvastada nende varjatud sõnumid.

Kujundite targal kasutamisel on võimalik edastada soovitud sõnumeid. Ringid, ristkülikud, ruudud, kolmnurgad, horisontaalsed ja vertikaalsed jooned omavad erinevaid tähendusi.

Maailma tuntuimatest logodest:

  • 50 % on ristkülikukujulised
  • 22 % on ruudud
  • 20 % on ringid
  • 8 % muu

Ring ja ovaal

Ümmargused logod võivad koosneda ühest või mitmest ringist või ovaalist. Ümmargused logod saadavad positiivse emotsionaalse sõnumi. Neid seostatakse partnerluse, koostöö, sõrpuse, tugevuse , täiuslikkuse, kaitsega. Ovaalsed logod mõjuvad naiseliku, liikuva, õnnelikuna. Spiraalide kasutamine logos viitab loomingulisusele, kasvule ja arengule.

Kolmnurk

Kolmnurkseid logosid seostatakse võimu, teaduse, religiooni, õiguse, tugevuse, maskuliinsuse ja energiaga. Uuringutes on selgunud, et kolmnurkseid logosid kasutavad ettevõtted, kellel on maskuliinne sihtrühm.

Ruut

Ruudus on esindatud horisontaalsed ja vertikaalsed jooned, mis loovad ideaalse tasakaalu. Ruudukujulised logod on usaldusväärsed ja neid seostatakse korra ja stabiilsusega. Ruudu kasutamisel logos on oht, et see mõjub liiga igavalt ja tuimalt. Kasutatakse palju ja raske on meelde jääda. Sellisel juhul on hea tuua sinna elu ja isikupära värvide näol.

       

Ristkülik

See kujund on maailmas enimlevinud, kuid nagu ruudu puhulgi, on oht mõjuda natuke liiga igavalt. Ritkülik saadab sõnumi familiaarsusest, usaldusest, korrast, rahust ja ühtsusest.

Abstraktne

Abstraktse logo puhul on tihtipeale kasutusel üks sümbol, mis ei viita otseselt tegevusalale. Nad on loomingulised ja unikaalsed ja brändina mõjuvad väga tugevalt. Kui abstraktne sümbol on meeldejääv ja põnev, siis saadab ettevõtet suurem tuntus.

Diagonaalsed jooned

Logod, kus on kasutatud diagonaalseid jooni mõjuvad energiliselt ja põnevalt. Muudab ettevõtte nähtavamaks ja kuuldavamaks, sest diagonaalsed jooned väljendavad dünaamilisust ja kiirust. Liiga palju diagonaalseid jooni võib mõjuda hoopis ohtlikult.

Horisontaalsed jooned

Horisontaalsete joonte kasutamine logos on kindla peale minek. Selline logo väljendab rahulikkust ja tal on vaatajale rahustav efekt. Eriti veel, kui logo ise on ka sinises värvitoonis.

Verikaalsed jooned

Vertikaalsed jooned viitavad stabiilsusele, tugevusele ja professionaalsusele. Neid kasutavad tihti ettevõtted, kes tegutsevad suure konkurentsiga valdkonnas, et viidata usaldusväärsusele ja efektiivsusele. Miinuseks nende logode puhul on, et nad võivad mõjuda liiga domineerivalt ja agressiivselt.

Orgaaniline

Need on logod, milles on näiteks teksti illustreeritud ja kohandatud. Tekitavad vaatajas head enesetunnet, huvi ja mõjuvad spontaanselt.

Tekst

Logo võib koosneda ka ainult fondist ja olla ilma sümbolita. Kuna igal fondil on oma iseloom, siis tasub ka siinkohal hoolikalt valida, millist kirjastiili kasutada. Nurgelised ja kaldus fondid mõjuvad agressiivselt ja maksuliinselt. Käekirja stiilis fondid aga pehmemalt ja naiselikumalt. Oluline on jälgida, et logo oleks loetav väiksemalt ja eri keskkondades.

Logole vormi andes ei saa mõelda ainult esteetilisele välimusele. Arvestama peab ka, mis emotsiooni teatud kujundid inimestes tekitavad, kui nad neid näevad ning vähem tähtis pole ka see, et logo ise oleks viimistletud hoolikalt ja professionaalselt.